ขายต้นกัญชา

หลังจากที่กัญชาปลดล็อคเป็นพืชทางการแพทย์อย่างเสรีได้ไม่นาน จึงได้มีธุรกิจขายต้นกัญชา เกิดขึ้นในประเทศไทย และเป็นธุรกิจมาแรงในตอนนี้ ซึ่งรัฐบาลไทยเปิดให้ขายดอกกัญชาในรูปแบบของตลาดเสรี นับว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่สุด โดยผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อขายต้นกัญชาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมทางอาหาร จึงทำให้ต้นกัญชาเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก และได้กลายเป็นธุรกิจทำเงินมากมายให้กับผู้ขายต้นกัญชา ซึ่งในปัจจุบันกัญชาได้เปิดเป็นเสรี จึงทำให้มีลักษณะที่ถูกลงกว่าเดิม ส่งผลให้ธุรกิจการซื้อขายกัญชาคึกคัก และได้รับความสนใจอย่างมาก

หัวข้อแนะนำ

ขายต้นกัญชา สายพันธุ์ไหนดีและได้รับความนิยมมากที่สุด

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีธุรกิจการซื้อขายต้นกัญชา ซึ่งหากจะถามว่าสายพันธุ์ไหนได้รับความนิยม และเป็นสายพันธุ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดนั้น บอกได้เลยว่ามีหลากหลายสายพันธุ์อย่างมาก แต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์กัญชาไทยทั้ง 4 สายพันธุ์ ที่มีการจดทะเบียนรองรับได้ไม่นานมานี้ ก็ได้รับความนิยมในการซื้อขายเช่นเดียวกัน หรือรวมไปถึงสายพันธุ์กัญชาจากทั่วโลก ซึ่งหากคุณอยากจะขายต้นกัญชาให้ได้ดีที่สุด

 สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ การปลูกต้นกัญชาให้เหมาะกับสภาพอากาศที่คุณอยู่ เพราะจะให้ผลผลิตในการปลูกต้นกัญชาได้มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากจะปลูกต้นกัญชาในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น การเลือกปลูกต้นกัญชาเพื่อขายนั้น สายพันธุ์ที่เหมาะสมก็คือ RUDERALIS เพราะเป็นสายพันธุ์กัญชาที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ และนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายนั่นเอง

ทำความรู้จักส่วนที่แพงที่สุดของต้นกัญชา ที่ผู้ขายจะต้องรู้

หากคุณมีความสนใจที่จะขายต้นกัญชา คุณควรจะรู้ว่าส่วนใดของต้นในการขายกัญชามีราคาแพงที่สุด ซึ่งท่านก็คือ ช่อดอกกัญชานั่นเอง โดยมีราคาแพงและสูงมาก ซึ่งในปัจจุบันกิโลกรัมละ 40,000 กว่าบาท เพราะเนื่องจากชตกัญชาเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ดีที่สุด มีสาระสำคัญในดอกกัญชามากมาย และส่วนใหญ่แล้วดอกกัญชา จะไม่ค่อยออกดอกมาก ให้ผลผลิตน้อยสุดในบรรดาของต้นกัญชา ซึ่งทำให้ดอกกัญชายิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นผู้ขายกัญชาจึงต้องรู้เลยว่า ขายกัญชาส่วนในรวยที่สุดจะต้องเป็นส่วนของ ช่อดอกกัญชานั่นเอง

ศึกษากฎหมาย การขอรับอนุญาตจำหน่ายต้นกัญชา ที่คุณควรรู้

สำหรับกฎหมายในการซื้อขายต้นกัญชานั้น เป็นสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าจะเป็นกัญชาเสรีแล้ว แต่คุณจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างถูกต้อง เพราะกัญชายังเป็นพืชที่จำเป็นจะต้องควบคุมอยู่ ซึ่งการปฏิบัติตามกัญชากฎหมาย ให้ถูกต้องนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

ต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายกัญชา

การจำหน่ายหรือขายต้นกัญชานั้นจำเป็นที่จะต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็น การจำหน่ายเพื่อใช้ทางการแพทย์ การจำหน่ายเพื่อนำมาใช้เป็นยา หรือจำหน่ายเพื่อความร่วมมือกันระหว่างประเทศ

ผู้จำหน่ายกัญชาจะต้องมีคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

ผู้ที่จำหน่ายกัญชา หากต้องการจะขอใบอนุญาตควรจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง อันได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม เภสัช ทันตกรรม แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรือสัตวแพทย์ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้ากัญชารายใหญ่ และ เภสัชกร

การขอรับอนุญาตจำหน่ายต้นกัญชาที่ถูกต้อง

หากคุณมีคุณสมบัติที่ตรงตามสิ่งที่เราได้กล่าวมาทั้งหมด คุณสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตได้ โดยการขอผ่านระบบ E-submission และปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใบอนุญาตทั้งหมดต่อไป

สรุป ขายต้นกัญชา ใครก็ขายได้ หากเรียนรู้การปฏิบัติอย่างถูกวิธี

Bangweed บอกได้เลยว่าคุณสามารถที่จะทำธุรกิจขายต้นกัญชาได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นธุรกิจที่ให้ราคาดี แต่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามวิธีการ แนวทางกัญชากฎหมายใหม่อย่างถูกต้อง ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาธุรกิจเกี่ยวกับการขายต้นกัญชา หรือมองหาแหล่งขายต้นกัญชาอย่างดีที่สุด Bangweed คือผู้ให้บริการขายต้นกัญชาที่อยากแนะนำ คัดสรรคุณภาพต้นกัญชาทั้งหมดมาไว้ให้คุณที่นี่

Scroll to Top